Defibrylatory – Ochroną życia.

Defibrylatory

Ochrona życia i zdrowia to ważny element w życiu publicznym. Duże zagęszczenie ludności powoduje większe zagrożenie różnorakimi zdarzeniami i wypadkami kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Coraz częściej ośrodki rehabilitacyjne, nie tylko szpitalne i medyczne placówki, ale i instytucje użytku publicznego a nawet sklepy, galerie handlowe decydują się na wyposażenie swojego obiektu w urządzenia pierwszej pomocy, ratujące życie. Systemy ostrzegania, syreny, sygnały ostrzegające przed niebezpieczeństwem są składowa tychże dostosowań do potrzeb i zapewnienia wszechstronnego wyposażenia instytucji. Prócz nich warto dodać iż istnieje wiele ułatwień i udogodnień dla niepełnosprawnych i chorych, którzy dzięki przełamywaniu barier architektonicznych i innych mogą swobodnie z instytucji i obiektu korzystać. Przydatnymi urządzeniami, które są pomocne nie tylko chorym i niepełnosprawnym ale wszystkim są defibrylatory.

Nowoczesne urzędy miast, placówki edukacyjne, dworce są wyposażone w defibrylatory umieszczone w widocznych miejscach o powszechnym dostępie. Dla wielu osób to nowość i mnóstwo osób obawia się iż bałoby się z takiego urządzenia skorzystać w razie potrzeby, gdyż nie widzą jak się je obsługuje. Co prawda większość z nas wie jak działają defibrylatory, jednak o zasadach ich użycia wiedza nieliczni. To spory problem bowiem o użyciu gaśnicy która znajduje się w biurach, urzędach itp. wiedzą i są pouczani wszyscy przy okazji zajęć z przysposobienia obronnego a następnie w ramach szkoleń BHP, tymczasem informacji o użyciu defibrylatora trzeba poszukać samodzielnie we własnym zakresie. Znacznie mniej uwagi poświęca się urządzeniom ratującym życie, dostępnym w razie wypadku, utraty przytomności i innych zdarzeń, kiedy osoba nie wykazuje oddechu, jego serce stanęło i wymaga reanimacji.

Wbrew pozorom nie trzeba być lekarzem ani ratownikiem medycznym by umieć i móc skorzystać z pomocy defibrylatora. Wstrząsów jakie przywracają bicie serca potrzebować może dosłownie każdy, nie znamy dnia ani godziny kiedy może nam stanąć serce. To właśnie defibrylatory mogą nam uratować życie zanim dojedzie karetka, lekarz itd. Jako, że urządzenia te pojawiają się coraz częściej w wielu miejscach trzeba mieć nadzieję, iż społeczeństwo nie tylko przywyknie do tego, że takie urządzenie jest ale i będzie stosownie przeszkolone kiedy i jak użyć tegoż niezwykłego wynalazku. Wciąż zarządcy nieruchomości borykają się z problemami zniszczeń, dewastacji i kradzieży urządzeń, które niestety są kosztowne, stąd też nie wszystkie instytucje decydują się na lokalizację defibrylatora w swoim budynku.

24 marca 2015