Węzeł – wpływ na cenę wody ciepłej

Węzeł cieplny cena

Węzeł cieplny składa się ze pewnej określonej grupy urządzeń, której zdaniem jest dostarczenie ogrzanego czynnika, którym przeważnie jest woda, z instalacji zewnętrznej do wewnętrznej, której głównym zadaniem jest rozprowadzanie ciepła do wszystkich gałęzi odbiorczych tej sieci. Węzeł cieplny ma z oczywistych względów do spełnienia cały szereg zadań mających na celu całkowitą kontrolę nad czynnikiem grzewczym, a do nich należy możliwość pełnej kontroli nad siecią grzewczą i odcięcia wybranej gałęzi zależnie od potrzeby, kontrola bezpieczeństwa, zmiany parametrów czynnika, czyli temperatury, prędkości przepływu, ciśnienia i tym podobne.

Węzły cieplne podlegają klasyfikacji ze względu na połączenie sieci zewnętrznej zasilającej w czynnik grzewczy z instalacją odbiorczą, a są to węzły bezpośrednie i pośrednie, gdzie instalacja bezpośrednia może być bez możliwości zmian parametrów, jak również z ich transformacją hydroelewatorową i mieszania pompowego. Ze względu na liczbę podłączonych odbiorców rozróżnia się węzły indywidualne oraz grupowe. Jeśli instalacja odbiorcza składa się z jednego obwodu, wówczas taki węzeł cieplny jest prostym węzłem jednofunkcyjnym, zaś węzeł wielofunkcyjny jest w stanie sterować wszystkimi parametrami grzewczymi dla wielu odbiorców w czasie rzeczywistym.

Węzły podlegają również klasyfikacji pod względem pełnionych funkcji, gdzie wyróżnić należy węzły ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego. Czynnikiem zasilającym cały węzeł jest zwykle woda, jednakże ze względu na nośnik ciepła, może to być po prostu gorąca woda lub para niskoprężna i wysokoprężna. Cena kompletnej instalacji ogrzewania jest głównie uzależniona od ilości odbiorców ciepła. Ten czynnik uzależnia moc i wydajność, jaką musi posiadać zewnętrzna instalacja zasilająca w ciepło, aby możliwe było bezstratne przekazanie ciepła do odbiorców. Cena podstawowych elementów również uwarunkowana jest zapotrzebowaniem odbiorców na możliwość jak największej kontroli nad swoją gałęzią, na przykład dodatkowe filtry, uzdatniacze wody i dodatkowe przyłącza w swojej sieci. Dlatego cena wyjściowa może się wahać w zależności od indywidualnych preferencji odbiorcy. www

11 września 2014